Державне агентство водних ресурсів України

 

Регіональний офіс водних ресурсів  у Харківській області

 (057) 701-01-83

vodgosp-kharkiv@ukr.net

khar.vodres@gmail.com

Регіональний офіс водних ресурсів у Харківській області (РОВР у Харківській області) є структурною організацією спеціально уповноваженого органу виконавчої влади з питань водного господарства в галузі управління і контролю за використанням і охороною вод та відтворенням водних ресурсів. РОВР у Харківській області підпорядковане Державному агентству водних ресурсів України (Держводагентство). 
В межах своїх повноважень РОВР у Харківській області забезпечує на території області реалізацію політики у сфері використання, збереження та відтворення водних ресурсів, меліорації земель, вирішує в установленому порядку разом з органами виконавчої влади та іншими організаціями, установами та підприємствами питання забезпечення населення і галузей економіки водними ресурсами, здійснює від імені Держводагентства виробничі функції з управління інженерною інфраструктурою меліоративних систем та її окремими об'єктами, що перебувають у державній власності.

 

Завдання:
1. Реалізація у межах області державної політики щодо розвитку водного господарства і меліорації земель, використання, збереження та відтворення поверхневих водних ресурсів, експлуатації державних меліоративних систем, забезпечення населення і галузей економіки водними ресурсами;
2. Забезпечення потреб населення і галузей економіки області у водних ресурсах;
3. Організація робіт з експлуатації, капітального та поточного ремонту меліоративних систем, протиповеневих водогосподарських споруд та інших об'єктів міжгосподарського значення, водосховищ, групових сільських водопроводів, впровадження планового водокористування і забезпечення раціонального використання водних ресурсів;
4. Організація виконання загальнодержавних і регіональних програм щодо розвитку меліорації земель і поліпшення екологічного стану меліорованих угідь, захисту від шкідливої дії вод сільських населених пунктів, інженерних комунікацій, сільськогосподарських угідь та інших об'єктів;
5. Здійснення моніторингу стану меліорованих та прилеглих до них земель, підтоплених територій у зоні впливу меліоративних систем, відповідно до Програми державного моніторингу довкілля в системі Держводагентства;
6. Раціональне використання бюджетних коштів на експлуатацію та капітальних вкладень, що спрямовуються на меліорацію земель, реконструкцію і технічне удосконалення діючих систем, будівництво сільських водопроводів, розвиток виробничих баз та інші водогосподарські об'єкти.